Materská škola Drienica

aktivity

 • naše deti sa každoročne aktívne zapájajú do kultúrneho vystúpenia v Kultúrnom dome v Drienici v mesiaci októbri – Úcta k starším,
 • počas celého školského roka realizujeme branné vychádzky do rekreačnej oblasti Drienica,
 • navštevujeme knižnicu,
 • pripravujeme fašiangový karneval v maskách,
 • navštevujeme alebo si pozývame bábkové divadlo – Gašparko
 • prevádzame súťaž v recitovaní poézie a prózy: „Čim – čim“
 • školské kolo Slávik – spev ľudovej piesne,
 • pripravujeme oslavu Dňa matiek,
 • Noc v materskej škole,
 • Športová súťaž na ihrisku z príležitosti MDD na ihrisku pod záštitou starostu obce Ing. Birčákom I.,
 • Školský výlet, rozlúčku s predškolákmi,
 • Sprístupňujeme rodičom zdravotné okienko pod názvom: Alergie a ich nebezpečenstvá.

Denný poriadok

ČasČinnosti
Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti: pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity. Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
8.30 – 9.00Osobná hygiena, desiata
Edukačné aktivity, pobyt vonku
11.30 – 12.00Osobná hygiena, obed
Odpočinok
Pohybové a relaxačné cvičenie, osobná hygiena
14.30 – 15.00Olovrant
Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené: jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa
Drienica 2014 JoŠko web