Materská škola Drienica

aktivity

 • Deti z MŠ sa každoročne zúčastňujú vystúpenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, s bohatým kultúrnym programom plným piesní, básní, tanca, dramatizácie.
 • Výstava ovocia a zeleniny v MŠ,
 • Návšteva výstavy tekvíc rôznych druhov, veľkostí a tvarov
 • Návšteva výstavy ovocia a zeleniny záhradkárov v Drienici
 • Ekologické hry pri príležitosti Dňa stromov
 • Európsky týždeň zdravia a športu – jazda na bicykloch, kolobežkách a odrážadlách
 • Hry a súťaže na multifunkčnom ihrisku
 • Mikulášska slávnosť v MŠ
 • Vianočné vystúpenie pri jedličke (spoločné zdobenie stromčeka, koledy, vinšovačky, pečenie medovníčkov)
 • Jesenná, zimná, jarná, letná branná vychádzka
 • Zimná a letná olympiáda
 • Fašiangový karneval detí, Valentínske darčeky
 • Súťaž v prednese poézie: „Čim- čim“, Týždeň hlasného čítania H. CH. Andersena
 • Deň Matiek- Kytica pre naše mamy
 • Noc v Materskej škole
 • Veselá rozlúčka predškolákov
 • Športový deň pri príležitosti MDD pod záštitou obce Drienica
 • Školský výlet
 • Vystúpenie pri príležitosti Dni obce Drienica
 • Zdravotné okienko pre rodičov- Alergie a ich nebezpečenstvá
 • Peľový kalendár pre alergikov
 • Beseda s príslušníkmi polície, priama ukážka policajných pomôcok
 • Beseda a priama ukážka práce hasičov
 • Deň jablka, Deň vody, Deň zeme, Deň mlieka
 • Besedy s psychologičkou na rôzne témy
 • Divadelné predstavenia, projekty, výtvarné súťaže na rôzne témy počas celého školského roka

Denný poriadok

ČasFormy denných činností
Príchod detí do MŠ, privítanie, ranný filter, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít, zdravotné cvičenie
8.30 – 9.00Osobná hygiena, desiata
9.00 – 11.30Vzdelávacia aktivita, pobyt vonku
11.30 – 12.00Osobná hygiena, obed
Odpočinok
14.30 – 15.00Olovrant
Hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované, jazykové chvíľky, vzdelávacie aktivity, hodnotenie dňa
Drienica 2014 JoŠko web