Materská škola Drienica

história

kaplnka
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Dňa 15. 10. 1973 bola v obci zriadená materská škola s počtom 30 zapísaných detí. Bola umiestnená v zrekonštruovanej budove bývalého Miestneho národného výboru. Mala kapacitu 25 detí, ale v prvých rokoch svojej existencie túto hranicu vždy prekročila. Od školského roku 1988/89 prešla do terajších priestorov. Od školského roka 1990/91 jej kapacita sa znížila na 18 detí. Najnižší počet žiakov mala v školských rokoch 1994/95 a 2008/09 – 15 žiakov a v školskom roku 2009/10 dokonca len 12 žiakov. Ešte v júni 2004 mala pritom 24 žiakov. Materská škola od svojho vzniku až doteraz bola a je stále jednotriednou školou.

Škola v roku 2004 prešla zásadnou rekonštrukciou. Na opravy a ďalšie sfunkčnenie budovy sa z prostriedkov Obecného úradu, ktorý od r. 2003 je jej zriaďovateľom, vynaložila suma 135 000 Sk. Potom každoročne sa postúpilo v prácach na exteriéri a interiéri budovy. Napr. v roku 2005 sa vymenili staré okná za termoizolačné, osadili sa plávajúce podlahy, vymenili radiátory, rekonštruoval sa vstupný priestor... Alebo v roku 2010 bol vymenený plynový kotol. V roku 2011 prístavbou budovy MŠ sa (konečne) začala riešiť otázka chýbajúcej spálne. Prostriedky sa získali z projektu cezhraničnej spolupráce EMPI HU-SK-RO-UA.

Prvou riaditeľkou školy bola Mária Slaninková, učiteľkou Katarína Kedžuchová. Od školského roku 1978/79 sa riaditeľkou stala Katarína Rohaľová – Kedžuchová, neskôr Božena Cihanská, (nakrátko tiež Ľubica Ihnatová), ďalej Nadežda Guľašová a Mária Orjabincová. Učiteľkami postupne boli Magdaléna Šomská, Mária Poráčová, Dagmar Pirochová, Božena Cihanská, Mária Orjabincová a Nadežda Guľašová.

Drienica 2014 JoŠko web