Materská škola Drienica

personál

Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Zuzana Babičováriaditežka školy
Bc. Alžbeta Futejováučitežka
Prevádzkoví zamestnanci:
Naďová Máriakuchárka
Jana Hrebíčkováupratovačka a pom. sila v kuchyni
Rada školy:
Ing. Martin Vargapredsedazástupca rodičov
Jozef Kunák delegovaný za zriaďovateža
Mgr. Ivana Hétháršiovápodpredsedazvolená za rodičov
Jana Hrebíčkovázvolená za nepedagogických zamestnancov
Bc. Alžbeta Futejovázvolená za pedagogických zamestnancov
Kontakt:
Drienica 98
tel. 051/4584162
materskaskola@drienica.sk
Drienica 2014 JoŠko web