Materská škola Drienica

personál

Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Zuzana Babičováriaditežka školy
Bc. Alžbeta Futejováučitežka
Prevádzkoví zamestnanci:
Naďová Máriakuchárka
Jana Hrebíčkováupratovačka a pom. sila v kuchyni
Rada školy:
Mgr. Žihalová M.predsedazvolená za pedagogických zamestnancov
Kunák J.delegovaný za zriaďovateža
Ing.Gžabová M., Robová Z., H. Guraničovázvolené za rodičov
Naďová M.zvolená za nepedagogických zamestnancov
Mgr. I. Hétháršiovápodpredsedazvolená za rodičov
Drienica 2014 JoŠko web