Materská škola Drienica

spolupráca

Spolupráca a partnerstvo MŠ a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy. J. A. Komenský v Informatóriu školy materskej charakterizuje dieťa ako nepopísaný list (Komenský, 1991). Prvé stránky tohto „listu“ začínajú zapĺňať jeho vlastní rodičia. Potom sa na tento „list“ podpisujú učitelia MŠ a ZŠ.

Rodičom poskytujeme odbornú metodickú pomoc, poradenstvo, konzultácie.

Aktivizujeme rodičov pri výchovno – vzdelávacej práci ( príprava kostýmov pri dramatizácii rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov, príprava kostýmov a masiek na karneval, námorníci, príprava zákuskov, šišiek a i.

Úzko spolupracujeme s psychologičkou, logopédom, špeciálnym psychológom, s radou školy,
s knižnicou, odbornými lekármi v prevencii a ťažkostiach s alergiou, s imunoalergológom MUDr. Lešťanom a stomatológom MUDr. Strakom.

Drienica 2014 JoŠko web