Materská škola Drienica

spolupráca

Spolupráca a partnerstvo MŠ a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy. J. A. Komenský v Informatóriu školy materskej charakterizuje dieťa ako nepopísaný list (Komenský, 1991). Prvé stránky tohto „listu“ začínajú zapĺňať jeho vlastní rodičia. Potom sa na tento „list“ podpisujú učitelia MŠ a ZŠ.

Rodičom poskytujeme odbornú metodickú pomoc, poradenstvo, konzultácie.

Aktivizujeme rodičov pri výchovno – vzdelávacej práci (príprava kostýmov na vystúpenia, na fašiangový karneval).

Úzko spolupracujeme s psychologičkou, logopédom, špeciálnym psychológom, odbornými lekármi v prevencii s ťažkosťami s alergiou, s imunoalergológom a stomatológom, knižnicou a radou školy.

Drienica 2014 JoŠko web